Cabinet Protectia Muncii
Servicii securitate & sanatatea muncii si P.S.I Timisoara
Alte activitati
- efectueaza verificarea si masurarea prizelor de pamant;
- efectueaza verificarea ISCIR a mijloacelor de transport pe orizontala si verticala si a recipientelor sub presiune;
- asigura testarea pshihologica a conducatorilor auto;
- asigura aprovizionarea cu echipament individual de protectie necesar clientilor;
- asigura mijloacele tehnice pentru prima interventie la incendiu precum si echipamentul de protectie;

Prevenirea si stingerea incendiilor
In conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare pe linie de PSI si SU (Ord. 712/2005 - modificat, Ord.163/2007, Legea 307/2006 si Legea 481/2004) asiguram urmatoarele servicii :

- efectuarea instructajului general pe linie de PSI-SU, la persoanele noi angajate;
- efectuarea instructajului periodic pe linie de PSI-SU;
- elaborarea tematicilor pentru toate fazele de instruire (instructaj general, instructaj loc munca si instructaj periodic);
- elaborarea documentatiei privind oganizarea apararii impotriva incendiilor si a situatiilor de urgenta;
- elaborarea planului de interventie in caz de incendiu;
- elaborarea documentatiei necesare pentru autorizarea societatii;
- efectuarea de aplicatii practice cu angajatii clientilor, interventia la incendiu, evacuarea persoanelor si a bunurilor;


Valoare contract
Pachetul de servicii pe care societatea noastra il asigura in conditii avantajoase, este un produs oferit cu generozitate Conducerilor de IMM, ONG-uri si societati familiale, respectiv persoanelor fizice autorizate care au angajati in conditiile prevazute de lege. Valoarea pachetului de servicii este negociabila, in functie de numarul angajatilor, specificul si complexitatea activitatii desfasurata de catre client.