Cabinet Protectia Muncii
Servicii securitate & sanatatea muncii si P.S.I Timisoara
Legislatia in securitatea si sanatatea muncii, conditii de munca
- Legea nr.319/2006: Legea securitatii si sanatatii in munca;

- Norma metodologica din 11.10.2006 de aplicare a prevederilor Legii securitatii sa sanatatii in munca nr.319 din 2006;

- Codul Muncii – Legea nr.53/2003;

- Legea nr.25/2004 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca;

- Legea nr.436/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.99/2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca;

- Hotararea de Guvern nr.115/2004 privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale echipamentelor individuale de protectie si a conditiilor pentru introducerea lor pe piata;

- Hotararea de Guvern nr.1876/2005 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generale de vibratii;

- Hotararea de Guvern nr.493/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot;

- Hotararea de Guvern nr.971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca;

- Hotararea de Guvern nr.1028/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare;

- Hotararea de Guvern nr.1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca;

- Hotararea de Guvern nr.1051/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare;

- Hotararea de Guvern nr.1058/2006 privind cerintele minime pentru imbunatatirea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor care pot fi expusi unui potential risc datorat atmosferelor exploxive;

- Hotararea de Guvern nr.1091/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca;

- Hotararea de Guvern nr.1136/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscuri generate de campuri electromagnetice;

- Hotararea de Guvern nr.1218/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate in munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor;

- Hotararea de Guvern nr.1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca;

- Hotararea de Guvern nr.1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006;