Cabinet Protectia Muncii
Servicii securitate & sanatatea muncii si P.S.I Timisoara
Serviciile noastre
Interesati de lucrurile cu adevarat importante privind aplicarea prevederilor legale, in domeniul securitatii si sanatatii in munca, am cautat permanent ca serviciile noastre sa vina in sprijinul celor interesati.

Pentru aceasta, va supunem atentiei, actiunea noastra de punere in practica a prevederilor Legii 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca si a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.319/2006, in vederea asigurarii de consultanta si servicii specializate in domeniu, prin incheierea unui Contract de prestari servicii pe termen scurt sau lung societatea noastra va ofera urmatoarele servicii :

Securitatea muncii (protectia muncii)
- identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor pentru fiecare componenta a sistemului de munca (executant, sarcina de munca, mijloace de munca, echipamente de munca si mediul de munca pe locuri de munca/posturi de lucru) si stabilirea masurilor tehnice, organizatorice si sanitare specifice;

- elaborarea si actualizarea planului de prevenire si protectie;

- elaborarea de instructiuni proprii pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca, tinand seama de particularitatile activitatilor si ale unitatii/intreprinderii, precum si ale locurilor de munca/posturilor de lucru;

- stabilirea atributiilor si raspunderilor in domeniul securitatii in munca, ce revin lucratorilor, corespunzator functiilor exercitate, care se consemneaza in fisa postului, cu aprobarea angajatorului;

- elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicitatii adecvate pentru fiecare loc de munca, asigurarea informarii si instruirii lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca si verificarea cunoasterii si aplicarii de catre lucratori a informatiilor primite;

- instruirea introductiv generala de securitate a muncii, precum si testarea cunostintelor, completarea fiselor individuale de securitate a muncii;

- instruirea conducatorilor de locuri de munca privind organizarea activitatii de securitate si sanatate in munca la nivel de societate;
- elaborarea programului de instruire-testare la nivelul intreprinderii si/sau unitatii;

- intocmirea planului de actiune in caz de pericol grav si iminent (unde este cazul);

- stabilirea si intocmirea evidentei zonelor cu risc ridicat si specific prevazute de lege;

- stabilirea zonelor care necesita semnalizarea de securitate si sanatate in munca, stabilirea tipului de semnalizare necesar si amplasarea conform prevederilor HG nr.971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de munca;

- intocmirea listelor cu meseriile si profesiile prevazute de legislatia specifica, pentru care este necesara autorizarea exercitarii lor (unde este cazul);

- intocmirea listelor cu posturile de lucru al carui personal necesita examene medicale suplimentare (unde este cazul);

- intocmirea listei cu posturile de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesita testarea aptitudinilor si/sau control psihologic periodic (unde este cazul);

- identificarea echipamentelor individuale de protectie pentru posturile de lucru din intreprindere si intocmirea necesarului de dotare a lucratorilor cu echipament individual de protectie, conform prevederilor HG nr.1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca;

- informarea angajatorului, in scris, asupra deficientelor constatate in timpul controalelor efectuate la locul de munca si propunerea de masuri de prevenire si protectie;

- elaborarea deciziilor interne de organizare a activitatii de securitate si sanatate in munca impuse de lege; cercetarea accidentelor de munca ce au produs incapacitate temporara de munca;

- asigurarea materialelor si mijloacelor tehnice pentru informare si instruire (tematici, brosuri, filme, materiale de propaganda, camera video, calculator, videoproiector, etc.);

- stabilirea clauzelor privind securitatea si sanatatea in munca la incheierea contractelor de prestari de servicii cu alti angajatori, inclusiv la cele incheiate cu angajatori straini;

... click pentru a citi despre alte activitati ale firmei noastre>>